Dịch vụ khách hàng

Chính sách Bảo mật

Giới thiệu

www.royalthaiherbs.com được sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan(sao đây gọi là Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan), các dịch vụ của trang mạng này (sao đây gọi là "trang web") tuân thủ các chính sách bảo mật mô tả trong tài liệu này.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập tại trang web này. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Qua việc sử dụng trang web, bạn đã chấp nhận thực hiện những điều khoản mô tả trong chính sách bảo mật này. Những điều khoản này có thể được thay đổi, tuy nhiên, các thay đổi sẽ được đăng tải công khai và thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin tính từ thời điểm đó về sau, không áp dụng với các hoạt động trước đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật mỗi khi bạn truy cập vào trang web để đảm bảo bạn hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Chú thích:

Các điều khoản bảo mật đặt ra trong chính sách bảo mật này chỉ dùng cho trang web này. Nếu bạn liên kết đến các trang web khác, xin vui lòng xem lại chính sách bảo mật được đăng tại các trang web đó.

Thu thập Thông tin

Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan thu thập những thông tin mang tính nhận diện cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, vv, chỉ khi khách hàng tự nguyện gửi thông tin. Thông tin cung cấp sẽ được sử dụng để thực hiện và đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào một trong những danh sách gửi thư của chúng tôi.

Công nghệ theo dõi (Cookie)

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi phụ thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi hữu ích cho việc thu thập các thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng người truy cập vào trang web, và hiểu cách khách hàng sử dụng trang web. Cookie cũng giúp ích trong việc tùy chỉnh trang web cho khách. Thông tin cá nhân không thể được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác. Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân, cookie có thể được gắn với các thông tin đó. Một cookie tổng hợp và thông tin theo dõi có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Phân phối thông tin

Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống hoặc điều tra gian lận. Chúng tôi có thể làm điều này khi: (1) được sự cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; hoặc, (2) cố gắng để bảo vệ nhằm chống lại hoặc ngăn chặn các gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc các giao dịch trái phép; hoặc, (3) điều tra các gian lận đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này với các mục đích tiếp thị.

Cam kết bảo mật dữ liệu

Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn. Chỉ những nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (những người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) sẽ được tiếp cận với những thông tin này. Tất cả các email và các bản tin từ trang web này đều có chế độ cho phép bạn chọn ngừng nhận e-mail.

Thông tin liên hệ về vấn đề bảo mật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật thông tin tại Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thảo Mộc Hoàng Gia Thái Lan bảo lưu quyền sửa đổi chính sách này. Bất kỳ thay đổi trong chính sách này sẽ được đăng trên trang web.