หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / ยาไพซือตัน

ยาไพซือตัน

ยาไพซือตัน

Size: 160 capsules / 500 mg

สรรพคุณ
ช่วยขับปัสสาวะ สำหรับผู้ที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต
วิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ยาแผนโบราณ เลขที่ G 136/49

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2016 RTH. All Rights Reserved Terms of Use
Developed by: Klick Digital